Kalender 2019

Här uppdateras löpande Indenovas aktiviteter för året

Januari

8-9/1 Möte om LEBERJAKTEN på KS, Stockholm

14-16/1 CTD Kalmar

17/1 NeuroVive Lund

18-20/1 Svagsynsföreningen Fredricia Danmark

23-24/1 Masterföreläsning Göteborg

31/1 Möte SRF Stockholm

Februari

1/2 Organisationsråd SRF

Mars

15/3 Föreläsning FFVI på finlandsfärjan för finska synproffs

18/3 18 Från Stockholm till Karlstad

19-22/3 19-22 CTD – analys av VISIOcoach och tester

23-26/3 Ulebergshamn

 

April

2/4 Årsmöte LHON Eye Society kl 17.15 Gotlandsgatan 44 Stockholm

3/4 Årsmöte Föreningen för Synrehab. Scandic Continental 16.30-19

4/4 Karlstad: Bokslut Indenova

5/4 Fredagslunken

12/4 Jönköping

13/4 Vrigstad – Brunseryd

15-19/4 Analays av enkäter inom CTD-projektet (Karlstad)

18/4 Konsert i Karlstad

19-22/4 Påsk i Bohuslän

23-27/4 Ulebergshamn

28/4 Föreläsning RP-föreningen Kungälv

29-30/4 Vandringshelg i Hunnebostrand

Maj

Vandringen går vidare till 1 maj i Karlstad

30/4-2/5 Vlborgsvandring

3/5 Karlstad/Stockholm

4/5 Föreläsning 13.30 Waterfront SRFs Medlemsfroum

5/5 Diskussionsklubben möts i Tyresö

6/5 Kalmar och CTD analyserReferensgrupp för CTD möts

8/5 Filmning inför CTD-filmen – till Malmö/Köpenhamn

9/5 Föreläsning SRF Malmö 13.30 – 15.00 – till Kalmar

10/5 SE MAX-projektet på Linnéuniversitetet Kalmar – till Karlstad

23/5 Speed-dating Sällsynta Diagnoser Läkarutb Linköping

Juni

4-5/6 Inspirationsmöte på Hagabergs folkhögskola

Juli

Augusti

September

Oktober

10–12/10 Föreläsning Italien

November

1-4/11 Förelsäningar Taiwan

December