Kalender 2018

Här uppdateras löpande Indenovas aktiviteter för året

Juni

7/6 Föreläsning Göteborg för Santhera på Lindholmen

13-17/6 EBU Low Vision Conference i Ljuljana Slovenien

Augusti

24-31/8 Vandringsvecka I Gasteinerdalen, Österrike

September

21-23/9 Möte SRF om branschföreningar

Oktober

11/10 World Sight Day i Östersund

November

1-17/11 Sydafrika på djupet och bredden