Kalender 2019

Här uppdateras löpande Indenovas aktiviteter för året

Januari

8-9/1 Möte om LEBERJAKTEN på KS, Stockholm

14-16/1 CTD Kalmar

17/1 NeuroVive Lund

18-20/1 Svagsynsföreningen Fredricia Danmark

23-24/1 Masterföreläsning Göteborg

31/1 Möte SRF Stockholm

Februari

1/2 Organisationsråd SRF

Mars

15-16/3 Förelsäning Finlandsfärjan HIFI-grupp

23-30/3 Härjedalen

April

3-4/4 FFS möte, Ariadne Stockholm

Maj

Juni

7-8/6 LHONs forskningsmöte Hagaberg, Södertälje

Juli

Augusti

September

Oktober

10–12/10 Föreläsning Padova Italien

November

1-4/11 Förelsäningar Taiwan

December