Krister Inde föreläser online via nätet. I bild syns omslaget på CTD-metodboken och Krister Inde.