Följ arbetet med Chans till Dispens

Följ arbetet med Chans till Dispens

Krister Inde är ordförande i LHON Eye Society och skrev ansökan till detta projekt som nyligen beviljades 2,9 miljoner kronor av Arvsfonden. Nu lämnas genomförandet över med barm hand till ett team i Kalmar (se bild nedan) som fortsätter arbeta med detta. Du hittar...
VISIOcoach i ny version till personer med tunnelseende

VISIOcoach i ny version till personer med tunnelseende

Nu kan VISIOcoach användas i en ny version till personer med tunnelseende. Här är Abstract över en bra tysk studie. Ögonrörelseträning och synstrategier vid tunnelseende (kikarsynfält) – en kontrollerad och randomiserad pilotstudie Iliya V. Ivanov, Manfred Mackeben,...
Konferens i Cambridge 23/9

Konferens i Cambridge 23/9

Fler och fler LHON-organisationer startas i Europa. En av de mest aktiva är LHON Society i Storbritannien. Den 23 september medverkade Krister Inde och flera forskare samt LHONare med vittnesmål. Bland annat Dr Patrick Wai Mai som nu flyttat till Cambridge. Du kan se...